Az ittas vezetés meglepő anyagi következményei

Húsvéti ünnepekre környékén akarva-akaratlanul aktuálissá válik az ittas állapotban történő járművezetés kérdése.

Az ittas gépjárművezetés szabálysértési, büntetőjogi következményeivel – melyekkel későbbi elemzéseinkben részletesen foglalkozni fogunk – legtöbben tisztában vannak, kevesen tudják azonban, hogy a szabálysértési, illetve büntetőjogi szankciókon túl, jelentős vagyoni hátrányokkal is kell számolnia annak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vesz részt a közúti forgalomban, s így kárt okoz vagy szenved.

A törvényi előírásoknak megfelelően, a közúti közlekedésben részt vevő gépjárművek üzembentartója minden esetben köteles érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezni gépjárművére, a közúti forgalomban történő részvétel során okozott károk megtérítése érdekében.

A tulajdonosoknak, gépjárműhasználóknak lehetősége van továbbá arra is, hogy az ún. „sajáthibás”, illetőleg bármely más okból fedezet nélkül maradó, idegenhibás káresemények vonatkozásában „CASCO” vagyonbiztosítást kössenek.

Érdekes kérdés, hogy hogyan alakul a biztosítók fentiek szerinti helytállása abban az esetben, ha valaki a közúti baleset okozása, elszenvedése során ittas állapotban vesz részt a közlekedésben. Szinte általános jelleggel jelenthetjük ki, hogy az ittas állapotban történő gépjárművezetés során okozott, de esetenként elszenvedett károk vonatkozásában is, hatályos jogszabályaink jelentős anyagi többletterheket rónak a gépjárművezető és a gépjárműtulajdonos személyére.

Mind a harmadik személyeknek okozott károk, mind pedig az általunk elszenvedett vagyoni hátrányok vonatkozásában lehetősége van arra a biztosító társaságoknak, hogy teljesítési kötelezettségük alól mentesüljenek, illetőleg a már teljesített kifizetéseket visszaköveteljék attól, aki a balesetet ittas állapotban okozta.

A kötelező felelősségbiztosítást szabályozó jogszabály értelmében, a biztosító –felelősségbiztosítás hiányában a MABISZ – az általa a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Az ún. visszkereseti igény összeghatára 5.000.000,-Ft, amely a fentiek alapján nem csak az ittas gépjárművezetőn, hanem az ennek tudatában lévő tulajdonoson (üzembentartón) is követelhető. Fentiek esetén tehát a biztosító az ittas személy által okozott kárt a károsult részére megtéríti, azonban az általa teljesített kifizetést az ittas károkozótól 5.000.000,-Ft. értékhatárig visszaköveteli.

A CASCO biztosítások esetén is hasonlóan alakul az ittas vezetők részvételével bekövetkezett balesetek esetén fennálló térítési kötelezettség. Mind a polgári jogi jogszabályok, mind pedig a biztosítók által támasztott általános szerződési feltételek kizárhatják a biztosító helytállási kötelezettségét, ha a baleset során a gépkocsi vezetője alkoholos befolyásoltság alatt állt, és így vezette a gépjárművet. Ebben az esetben tehát -amennyiben van is érvényes, rendszeresen fizetett CASCO biztosítása a gépjármű tulajdonosának- az ittas állapotban okozott saját károkat sem téríti meg a biztosító.

Mindenkit arra kérünk tehát, hogy semmiképpen ne üljön a volán mögé, amennyiben bármilyen minimális mennyiségű alkoholtartalmú italt is fogyasztott. Felelőtlen magatartással a fenti szabályozás szerinti milliós vagyoni hátrányokon túl ennél sokkal jelentősebb, pénzben nem mérhető károkat okozhatunk akár magunknak, akár vétlen kívülálló személyeknek.

DR. SZALAY TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
WWW.DRSZALAY.HU