Az ittas vezetés meglepő anyagi következményei

Húsvéti ünnepekre környékén akarva-akaratlanul aktuálissá válik az ittas állapotban történő járművezetés kérdése.

Az ittas gépjárművezetés szabálysértési, büntetőjogi következményeivel – melyekkel későbbi elemzéseinkben részletesen foglalkozni fogunk – legtöbben tisztában vannak, kevesen tudják azonban, hogy a szabálysértési, illetve büntetőjogi szankciókon túl, jelentős vagyoni hátrányokkal is kell számolnia annak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vesz részt a közúti forgalomban, s így kárt okoz vagy szenved.

A törvényi előírásoknak megfelelően, a közúti közlekedésben részt vevő gépjárművek üzembentartója minden esetben köteles érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezni gépjárművére, a közúti forgalomban történő részvétel során okozott károk megtérítése érdekében.

A tulajdonosoknak, gépjárműhasználóknak lehetősége van továbbá arra is, hogy az ún. „sajáthibás”, illetőleg bármely más okból fedezet nélkül maradó, idegenhibás káresemények vonatkozásában „CASCO” vagyonbiztosítást kössenek.

Érdekes kérdés, hogy hogyan alakul a biztosítók fentiek szerinti helytállása abban az esetben, ha valaki a közúti baleset okozása, elszenvedése során ittas állapotban vesz részt a közlekedésben. Szinte általános jelleggel jelenthetjük ki, hogy az ittas állapotban történő gépjárművezetés során okozott, de esetenként elszenvedett károk vonatkozásában is, hatályos jogszabályaink jelentős anyagi többletterheket rónak a gépjárművezető és a gépjárműtulajdonos személyére.

Mind a harmadik személyeknek okozott károk, mind pedig az általunk elszenvedett vagyoni hátrányok vonatkozásában lehetősége van arra a biztosító társaságoknak, hogy teljesítési kötelezettségük alól mentesüljenek, illetőleg a már teljesített kifizetéseket visszaköveteljék attól, aki a balesetet ittas állapotban okozta.

A kötelező felelősségbiztosítást szabályozó jogszabály értelmében, a biztosító –felelősségbiztosítás hiányában a MABISZ – az általa a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a vezetőtől, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette, illetve bármely biztosítottól, ha a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át. Az ún. visszkereseti igény összeghatára 5.000.000,-Ft, amely a fentiek alapján nem csak az ittas gépjárművezetőn, hanem az ennek tudatában lévő tulajdonoson (üzembentartón) is követelhető. Fentiek esetén tehát a biztosító az ittas személy által okozott kárt a károsult részére megtéríti, azonban az általa teljesített kifizetést az ittas károkozótól 5.000.000,-Ft. értékhatárig visszaköveteli.

A CASCO biztosítások esetén is hasonlóan alakul az ittas vezetők részvételével bekövetkezett balesetek esetén fennálló térítési kötelezettség. Mind a polgári jogi jogszabályok, mind pedig a biztosítók által támasztott általános szerződési feltételek kizárhatják a biztosító helytállási kötelezettségét, ha a baleset során a gépkocsi vezetője alkoholos befolyásoltság alatt állt, és így vezette a gépjárművet. Ebben az esetben tehát -amennyiben van is érvényes, rendszeresen fizetett CASCO biztosítása a gépjármű tulajdonosának- az ittas állapotban okozott saját károkat sem téríti meg a biztosító.

Mindenkit arra kérünk tehát, hogy semmiképpen ne üljön a volán mögé, amennyiben bármilyen minimális mennyiségű alkoholtartalmú italt is fogyasztott. Felelőtlen magatartással a fenti szabályozás szerinti milliós vagyoni hátrányokon túl ennél sokkal jelentősebb, pénzben nem mérhető károkat okozhatunk akár magunknak, akár vétlen kívülálló személyeknek.

DR. SZALAY TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
WWW.DRSZALAY.HU

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.