A jobbra tartási kötelezettségre vonatkozó jogi szabályozások

Korábban részletesen kifejtettük arra irányuló jogi állásfoglalásunkat, hogy a megengedett maximális sebességgel lehet-e az autópályán a belső sávban folytonosan haladni. Ezt követően érkezett D.L. hozzászólása, melyben ezen helyzethez kapcsolódóan arról érdeklődik, hogy amennyiben autópályán a belső forgalmi sávban, az általunk rögzített jobbra tartási kötelezettséget megszegve egy gépjármű folytonosan a bal szélső sávban halad, úgy jobbról megelőzhetjük-e őt?

A KRESZ 34.§ (3) bekezdés alapján, az előzést – a (4) és az (5) bekezdésben említett esetet kivéve – balról kell végrehajtani.

A hivatkozott (4) – (5) bekezdések szerinti kivételt a balra kanyarodó gépjármű, az úttest közepén közlekedő villamos, valamint a figyelmeztető jelzést (villogó sárga fényjelzést) használó gépjármű jobbróli előzése jelenti. A belső sávban haladó gépjárművet tehát főszabály szerint jobbról előzni nem szabad.

Több olyan jogesettel is találkoztunk, ahol az illetékes rendőrkapitányság az előzés szabályainak megsértése miatt sújtotta pénzbírsággal azt az autóst, aki az autópályán a belső forgalmi sávban a megengedett 130 km/h haladási sebességgel lassabban haladó gépjármű mögül kitért a külső forgalmi sávba, ahol – tekintettel arra, hogy a külső sávban hosszabb útszakaszok is szabadon voltak – 130 km/h sebességre felgyorsítva elhaladt a gépjármű mellett. Tárgyi ügyekben a fogalmi meghatározásokat is figyelembe véve az került megállapításra, hogy azzal a művelettel, hogy a gépjárművezető a belső sávból a külső sávba kitért, elhaladt a forgalmat akadályozó gépjármű mellett, majd a belső sávba visszatért, előzést hajtott végre, jobb oldalról.

A fenti, illetőleg a kérdező által is felvetett szituáció kapcsán fontos tisztáznunk, hogy mind a megengedett legnagyobb sebességgel történő haladás, mind az előzés egy lehetőség a gépjárművezetők számára, amennyiben annak a KRESZ-ben meghatározott feltételei – utóbbinak például balról történő végrehajtása – fennállnak.

Az tehát, ha valaki a belső forgalmi sávban folytonosan haladva a KRESZ 36.§ által előírt jobbra tartási kötelezettségét megszegi, nem eredményezi, hogy az előzést a gyorsabban haladó gépjármű jogszerűen jobbról hajthatja végre.

Más a helyzet olyan szituációban, amikor nem jobbról történő előzés, hanem a belső sávban haladó gépjárművek melletti elhaladás történik.

A KRESZ I. sz. függelék III. c) értelmében előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében (tehát nem párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten) a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.

Mindezek alapján tehát abban az esetben, amikor a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a különböző forgalmi sávokban a gépjárművek folytonosan haladnak egymás mellett, és a belső sávban haladó gépjármű(vek) mellett történő elhaladást követően nem térünk vissza/át a belső sávba, úgy a belső sávban haladó gépjármű(vek)nek nem az előzését hajtottuk végre, csupán elhaladtunk mellette, amelyet nem tilt a KRESZ. Fontos azonban leszögezni, hogy a KRESZ nem tartalmaz a fentieken túli konkrétumot az előzés fogalma kapcsán, így mindenkor a jogalkotó mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy milyen időtartamon belüli sávváltást minősít előzésnek.

Hivatkozott rendelkezés így nem az előzés szabályainak kijátszása céljából került a közúti közlekedés szabályai közé, tehát a kérdező általi felvetést leegyszerűsítve a válaszunk az, hogy a belső sávban haladó gépjárművet a KRESZ fent hivatkozott rendelkezései alapján szabályosan nem előzhetjük jobbról, elhaladni azonban elhaladhatunk mellette 😉

DR. SZALAY TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
WWW.DRSZALAY.HU