Mire érdemes figyelni CASCO kötésekor


Az egyre nagyobb értékű gépjárművek piacra kerülésével, a lízing elterjedésével, napjainkra egyre népszerűbbé válnak a CASCO biztosítások.

Összességében elmondható, hogy ez a biztosítási termék nagyon hasznos, hiszen pl. sajáthibás balesetek, ismeretlen okozó általi vagy elemi károk következtében ért károsodás esetére fedezetet nyújt számunkra, mindehhez azonban számos részlet kapcsán megfelelő körültekintéssel kell eljárnunk.

Bejegyzésünkben a problémák elkerüléséhez szükséges legalapvetőbb teendőket, információkat gyűjtöttük össze.

Az első ilyen fontos részlet, hogy biztosítási szándékunk esetén a biztosítási ajánlatot kellő gondossággal töltsük ki, s az abban foglaltakra a valóságnak megfelelő válaszokat adjunk. A CASCO biztosítások megkötésére nem kötelezi jogszabály a feleket, így ezen esetekben jobban érvényesül a szerződéses szabadság, mint például a jogszabály által behatárolt kötelező felelősség-biztosítások esetében.

Ezt azt jelenti, hogy mind a biztosító, mind az ügyfél eldöntheti, hogy kíván-e szerződést kötni, és amennyiben igen, úgy milyen tartalommal. Ehhez azonban valós információkkal kell rendelkeznie mindkét félnek a jogviszony kapcsán.

Bármennyire is könnyűnek tűnik pár tollvonással/kattintással végig érni az ajánlati kérdéseken, s az olyan kérdésekre, amelyekre nem vagy nem biztosan tudjuk a választ tetszőlegesen felelni valamit, ez később, a szolgáltatás esedékesé válásakor komoly problémákat jelenthet. Ha tehát tudomásunk van arról, hogy a gépjármű korábban sérült volt, azt külföldről hozták be, stb., tájékoztassuk erről a biztosítót.

Az ajánlat megtételekor fontos továbbá, hogy abban mindent szerepeltessünk, amire szeretnénk, hogy a biztosító kockázatviselése kiterjedjen. Ha gépjárművünk akár gyári, akár utólagosan beszerelt extrákkal rendelkezik, főszabályként erre csak akkor terjed ki a szerződés, ha ezeket kifejezetten feltüntettük, s ezek ismeretében kötöttek velünk szerződést, fizetjük a díjat.

Természetesen nem csak a CASCO biztosítások esetén fontos teendő, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindig alaposan olvassuk át a szerződési feltételeket. A CASCO biztosítások a legkevesebb esetben teljeskörűek, számtalan szűkítést, kizárást tartalmazhatnak.

A szerződési szabadság elve alapján a biztosító a feltételekben kikötheti például, hogy egyes károk esetére nem, vagy csak külön erre vonatkozó záradékkal ellátott szerződés esetén terjedjen ki a helytállása, mellyel az általunk tapasztaltak szerint sokan a káresemény bekövetkeztét követően, a biztosító elutasításából szereznek csak tudomást, holott az az aláírásukkal ellátott dokumentációban ez egyértelműen feltüntetésre került.

Szintén felesleges nehézségekhez vezethet a szerződési feltételekben előírt bejelentési, kárenyhítési, stb. kötelezettség megszegése, melyet a károsult a szerződés megkötésével, a feltételek elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismer el, akkor is, ha arról nincs tudomása. Elmaradhatatlan tehát hogy ismerjük, milyen teendőink vannak a biztosítási események bekövetkeztekor, ha azt szeretnénk, hogy kárunk megtérüljön, hiszen egyes szerződésben előírt kötelezettségek teljesítése akár igényünk elutasításához is vezethet, melyet kellő gondossággal könnyűszerrel elkerülhetünk.

Végezetül pedig a biztosítási szolgáltatás iránti igényünk érvényesítésének határidejéről érdemes szót ejteni. A polgári jogban főszabályt jelentő 5 éves elévülési időtől a szerződő felek közös akaratukkal eltérhetnek. Ezzel a jogosultságukkal a biztosító társaságok kivétel nélkül élnek is, és a szerződési feltételeikben 1-2 éves igényérvényesítési határidőt jelölnek meg, melyet az ajánlattevők elfogadnak, tehát jogviszonyukra ez lesz irányadó.

Sajnos azt tapasztaljuk, hogy ezzel a határidővel az ügyfelek 90%-a nincs tisztában, s hónapokig várva a biztosítók válaszát, teljesítését, illetve odázva az ügyvédhez fordulást, sok esetben a káreseményt 1-2 évvel követően keresnek fel bennünket. Amennyiben az ügy körülményeit áttekintve nem találunk az elévülés nyugvására, megszakadására okot adó, vagy más, az igény érvényesítését lehetővé tevő körülményt, úgy ilyen esetben jogos igények esetén sem tudunk már annak érvényt szerezni, hiszen a követelés bíróság előtt már nem érvényesíthető, így a teljesítési kényszer elérése kizárt.

Fontosnak tartjuk tehát, hogy bármilyen szerződés megkötése előtt – szükség esetén szakember bevonásával – minden részletre kiterjedően olvassuk el annak rendelkezéseit, értelmezzük azokat, s csak abban az esetben írjuk azt alá, ha az a jogviszony valós adatait tartalmazza, és annak rendelkezéseivel egyetértünk. Utólagosan sajnos a legkevesebb esetben van lehetőség a szerződés egy-egy rendelkezésével ütköző igény érvényesítésére.

DR. SZALAY TAMÁS ÜGYVÉDI IRODA
WWW.DRSZALAY.HU